Saya telah tertarik dengan adik kelas saya yang ada di kelas 1-2 (satu-Dua). Dia bernama Sri Dama Yanti.
Dia anaknya baik, sikapnya jugga baik dibandingkan seperti Cik Maryunita, Yuli Francisca.
Sri Damayanti sepertinya lebuh dari segala-galanya. Dia hampir sama dengan Lenny Wibowo dalam hal sikap dan cakepnya.
Pada hari ini saya ingin sekali berkenalan dengan dia tetapi saya takut namun saya akan tetap mencoba.
Semoga saya dapat mendekati dia dengan bantuan teman-teman akrab kepercayaan saya dan dengan Restu Tuhan.
Oh Tuhan berilah aku cahaya agar aku dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Comments (0)